KAPAT× Telefon 0212 871 15 90
Ürün Adı: NFPA Nedir ?
Ürün Kodu 1745
Kategorisi Yangın Pompaları

NFPA ( National Fire Protection Associaton), şirketimizin de üye olduğu Amerikan Yangından Korunma Kurumu’dur. Bu kurum,  ABD’de uygulanması zorunlu olan yangın ve güvenliğini etkileyen konuların standartlarını belirleyen ve yayınlayan, uygulayıcı başlayan bir kuruluştur. Diğer ülkelerin benzeri standart kuruluşlarıyla karşılaştırıldığında, ülkemiz de dahil olmak üzere, dünyada en fazla kaynak gösterilen, itibar edilen ve uygulanan standarttır. MAS YP Serisi Pompalar, iki önemli nedenle NFPA’in ilgili standartlarına uygun olarak imal edilmektedir.

  • NFPA, dünyada en yaygın kullanılan ve özelikle pompa sistemlerinde en ağır koşulları olan standarttır.
  • Ülkemizde, başta otomatik sprinkler, bina içi yangın dolapları ve bina dışı hidrant sistemi gibi sulu yangın söndürme sistemleri olmak üzere hemen bütün teknolojik sistemler, NFPA standartlaına göre tasarlanmaktadır. Bütünsellik yönünden genel kural olarak bir sistem hangi standarta göre tasarlanmışsa, o sistemde kullanılacak ürünlerin performans özellikleri de aynı standarta uygun olmalıdır. Tersş durumda tasarımla ürün arasında uyumsuzluk çıkması kaçınımazdır. MAS YP Serisi pompalar, NFPA’e uygun olduğu için, NFPA standartlarına göre tasarlanmış sulu yangın söndürme sistemleriyle (otomatik sprinkler, bina içi yangın dolabı, bina dışı hidrant, baskın püskürtme ve köpük sistemleri) tam uyumlu olarak kullanılabilir.

 

NFPA 20 nedir?

NFPA 20 (Standart for the Installation of centrifugal Fire Pumps), NFPA’in yangın pompaları ile ilgili standartı olup; yangın pompaları ve pompa gruplarının, motor kumanda sistemlerinin ve kullanılması gereken yan elemanların özellilerini performanslarını ve montaj kurallarını belirleyen standarttır.